Yönetim Kurulu

Araştırma Merkez Müdürü Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR Doç. Dr. Selim KANAT
Doç. Dr. Mehmet Akif ALTUNAY Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SONGUR   Doç. Dr. Erdal EKE