Danışma Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZMEN Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM
Doç. Dr. Hasan Hüseyin UZUNBACAK Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇATAL