Denetim Kurulu

Doç. Dr. Turhan KOCABIYIK Dr. Seyhan Özdemir Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKANAN