Destek Verilen Faaliyetler

2021-2022 eğitim Öğretim Yılında Destek Verilen Faaliyetler
  SDÜ Liderlik Araştırma Uygulama Merkezi  Tarafından Desteklenen Tarih ve Katılımcı
1 Isparta Belediye Başkanlığını Birim Müdürüne Eğitim 13.05.2022
2 Isparta Emniyet Müdürlüğü Komiserlerine Liderlik Eğitimi 07.07.2022 / 42
3 4 Yıllık Lisans İnsan Kaynakları Yönetim Bölüm Başkanları Toplantısı Çalıştay Desteği 24.05.2022 / 120
4 ISUBÜ Ve SDÜ Öğrencilerine Yönelik Farazi Mülakat Yarışması Teknik Desteği 24.05.2022 / 50
5 Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 3. Güncel Gelişmeler Çalıştayı Teknik Destek 25.03.2022 / 189
6 Süleyman Demirel Üniversitesi  İdari Personele Pozitif Yaşam Semineri  29.04.2022
7 Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 2. Bahar Okulu Teknik Destek 02.06.2022 / 100