17 Temmuz 2018 Salı

Ne yapıyoruz

1244 defa okundu
a) Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin liderliğin stratejik bir unsur olduğuna ilişkin tutumlar geliştirmelerini destekler
b) Liderliğe ve girişimciliğe açık olmalarını sağlamak için çalışmalar yapar
c) Bölümlerde yürütülen ilgili programların gerçek yaşamın, piyasanın, ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün, diğer sektörlerin ve
toplumun ihtiyaçlara göre kendi eğitim ve öğretimlerini gözden geçirmelerine katkı sağlar
d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla kişilere ihtiyaç duyulan alanlarda, liderlik, kariyer, yöneticilik, liderlik ve kariyer eğitimleri, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve benzeri konularda araştırma inceleme ve projeler yapar veya yaptırır, bu gibi çalışmalara katılır ve çalışmaları destekler
e) Kişilerin kişisel, okul ve iş yaşamlarında liderlik niteliklerini geliştirmelerine ve kariyer gelişimlerine katkı yapacak faaliyetlerde bulunur
f) Liderlik, yöneticilik ve yönetim süreçleri, kariyer gelişimi ve eğitimi konularında dersler önerilmesine, projeler üretilmesine, seminerler‐konferanslar‐kongreler‐sempozyumlar ve benzerlerinin düzenlenmesine, öğrencilerin lisans ve lisansüstü tezler hazırlamasına ve yayınlar yapılmasına katkı sağlar
g) Üniversitenin halka, çalışma yaşamına, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına; ihtiyaç duyacağı lider, yönetici, uzman ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışmalar yapar
h) İş dünyası, öğrenci ve eğitimcilerin liderlik, kariyer ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu
konularda eğitim, danışmanlık ve sertifika programları yapar
i) Liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirir veya bu eğitim faaliyetini yürütür