17 Temmuz 2018 Salı

Görevlerimiz

1115 defa okundu
a) Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli liderlerin yetiştirilebilmesi ve yönetsel sisteme kazandırılabilmesi, yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve diğer kişilerin liderlik vasıflarının artırılması, kariyer planlaması ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak
b) Çağdaş gelişmeler, uygulamalar ve bilimsel yöntemler ışığında eğitim, uygulama, bilimsel araştırma yapma olanağı sunmak ve bu yolla kurumsal yönetsel ve liderlik kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamak
c) Yönetim, liderlik, karar verme, güdüleme, örgütsel değişimin yönetimi, Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde etkin ve pro‐aktif politikalar geliştirme, ulusal ve uluslararası kamusal politikaların analizi, hızlı değişim dönemlerinde karar verme ve liderlik, toplam kalite, takım çalışması yapma ve benzeri konularda yaşanan güncel gelişmeleri kuramsal olarak ve uygulama açısından inceleyerek, bireysel ve kurumsal liderliği geliştirmek için çalışmalar gerçekleştirmek
d) Talep olması durumunda Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde sertifika programları düzenleyerek piyasanın uzman yönetici ihtiyacına cevap verebilmek
e) Liderlik, kariyer planlaması ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak
f) Liderlik, kariyer ve eğitim konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, sertifika programları, araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yaptırmak ve bu gibi çalışmalara katılmak
g) Süleyman Demirel Demokrasi Müzesinin işlerlik kazanmasına ve eğitim ve araştırma faaliyetlerinde daha etkin kullanılmasına yardımcı olmak
h) İş dünyası, öğrenci ve eğitimcilerin liderlik, kariyer ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu konularda eğitim, danışmanlık ve sertifika programları yapmak
i) Liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetlerini yürütmek