17 Temmuz 2018 Salı

Amacımız

818 defa okundu
a) Genç liderlerin yetiştirilmesi, kariyer ve eğitim planlaması ve toplum vizyonunun gençliğe
aktarılabilmesi için eğitim, araştırma, seminer, konferans, proje ve benzeri faaliyetlerde bulunmak
b) Her türlü insan kaynaklarının ve özellikle beyin gücünün iyi değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
c) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının liderlik kapasitelerinin ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak
d) Türkiye’nin yönetsel, sosyo‐ekonomik açılardan gelişimine katkı sağlamak
e) Yaratıcı, üretken, vizyon sahibi liderlik vasıflarına sahip birey, kurum ve toplumlara ulaşmaya katkı sağlamak